Kategoria A

Prawo Jazdy Kategoria AM

 • Kategoria AM prawa jazdy przeznaczona jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Posiadając kat. AM można poruszać się:

  Motorowerem – jest to dwukołowy lub trójkołowy pojazd, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW, jego prędkość maksymalna jest ograniczona do 45km/h.

  Lekkim czterokołowcem – jest to pojazd, którego łączna masa nie przekracza 350 kg a prędkość maksymalna jest ograniczona do 45km/h.
 • Posiadając prawo jazdy AM, nie jesteśmy ograniczeni tylko do motoroweru. Dodatkowo można prowadzić każdy jednoślad, który mieści się w obowiązujących limitach (np. skuter), a także różnego rodzaju lekkie quady. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku konstrukcja pojazdu musi ograniczać jego prędkość do maksymalnie 45 km/h.
 • Aby ubiegać się o kat. AM trzeba mieć skończone 14 lat . W praktyce szkolenie można rozpocząć wcześniej, bo już na trzy miesiące przed osiągnięciem 14 roku życia.
 • Podczas egzaminu praktycznego na kat. AM wykonuje się te same zadania co dla kat. A, z wyjątkiem: braku zadania "ominięcie przeszkody", braku zadania "hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu" oraz niekonieczności wykonania zadania "hamowanie awaryjne" przy prędkości co najmniej 50 km/h.

Prawo Jazdy Kategoria A1

 • Prawo jazdy Kat. A1 upoważnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej do 125cm3 oraz mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0.1 kW/kg, dodatkowo posiadacz uprawnień Kat. A1 może prowadzić motocykl trójkołowy do 15 kW oraz motorower czy quad.
 • Aby przystąpić do egzamin państwowego należy ukończyć 15 lat i 9 miesięcy oraz kurs Kat. A1
 • Prawo jazdy Kat. A1 jest idealnym sposobem na zapoznanie się ze specyfiką kierowania motocyklami oraz wyrobienia sobie odpowiednich nawyków na pojazdach o niedużej pojemności.

Prawo Jazdy Kategoria A2

 • Prawo jazdy Kat. A2 upoważnia posiadacza do kierowania motocyklami o mocy silnika nie wykraczającej poza 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0.2 kW, dodatkowo prowadzić można motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz wszystkie pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba posiadająca kategorię A1 w celu uzyskania uprawnień Kat. A2 musi odbyć 10-cio godzinne szkolenie praktyczne.
 • Uprawnienia Kat. A2 wybierane są często także przez osoby, które swoje umiejętności oceniają na zbyt niskie by kierować pojazdami o mocy większej niż 35 kW.

Prawo Jazdy Kategoria A

 • Kurs prawa jazdy kategorii A możesz rozpocząć w wieku 23lat i 9 miesięcy lub 20 lat przy posiadaniu prawa jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat.
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów uprawnia posiadacza do prowadzenia każdego motocykla, również takiego z wózkiem bocznym.
 • Osoba posiadająca kategorię A2 przed przystąpieniem do egzaminu musi odbyć 10-cio godzinne szkolenie praktyczne.

Cennik

Kategoria A1/A2/A
Kurs podstawowy A1 2100 zł
Kurs podstawowy A2/A 2400 zł
Kurs podstawowy AM 1300 zł
Kurs rozszerzony I 2900 zł
Kurs rozszerzony II 3900 zł
Dodatkowa godzina jazdy 100/80 zł